1SP 1t.spedytor - specjalność policyjna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 e_dla_bezp-1/2 SB 71 j.angielski-2/2 AN 40 j.angielski-2/2 AN 40    
2 8:20- 9:05 j.angielski-1/2 RW 78
e_dla_bezp-2/2 SB 71
podst.przeds Me 41 matematyka RK 14 or tran i sp SE 47 religia ŁD 51
3 9:15-10:00 godz. wych. IB 58 przew.ładunk ŚB 31 przew.ładunk ŚB 31 po. pr. tran BM 23 wok Gu 63
4 10:10-10:55 wf-1/2 BZ 6
wf-2/2 IB 3
j.polski Bi 67 or tran i sp SE 47 matematyka RK 14 wf-1/2 BZ 6
wf-2/2 IB @
5 11:10-11:55 wf-1/2 BZ 2
wf-2/2 IB 1
e_policyjna KH 65 podst.przeds Me 41 j.polski Bi 67 po.tr i sped BM 23
6 12:00-12:45 historia PS 76 religia ŁD 51 historia PS 76 po. pr. tran BM 23 j.angielski-1/2 RW 53
j.angielski-2/2 AN 40
7 12:55-13:40 matematyka RK 14 j.angielski-1/2 RW 78 geografia AJ 63 chemia KO 31 biologia ES 65
8 13:45-14:30 or tran i sp SE 47   po.tr i sped BM 23 j.hiszpański-2/3 AL 49
j.niemiecki-3/3 #n1 50
fizyka GW 62
9 14:35-15:20       j.hiszpański-2/3 AL 49
j.niemiecki-3/3 #n1 50
 
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum