2EG 2t.ekonomista/żywienia i usług gastronomicznych
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 dział. gosp.-1/2 MA 27 wf-1/2 #c4 2 r_angielski-1/2 Ga 69 Proc.tech w-2/2 DS 27 Proc.tech w-2/2 DS 34
2 8:20- 9:05 dział. gosp.-1/2 MA 27
zas żyw-2/2 AJ 63
j.polski Bi 67 j.angielski-1/2 Ga 69
j.angielski-2/2 IF 9
rachunk.-1/2 RS 50
Proc.tech w-2/2 DS 27
j.angielski-1/2 Ga 69
Proc.tech w-2/2 DS 34
3 9:15-10:00 prac.ek-kom-1/2 MT 72
j.angielski-2/2 IF 9
prac.ek-kom-1/2 MT 72
tech gast z-2/2 EM 35
prac. ekonom-1/2 MT 63
pods dz w ga-2/2 Me 41
j.hiszpański-j1 Hi 29
j.niemiecki-j2 KM 78
dział. gosp.-1/2 MA 27
Proc.tech w-2/2 DS 34
4 10:10-10:55 prac.ek-kom-1/2 MT 72
tech i b w g-2/2 EM 41
pl i spraw-1/2 MT 72
tech gast z-2/2 EM 35
prac. ekonom-1/2 MT 63
matematyka-2/2 RK 14
r_matematyka-1/2 Gr 58
r_angielski-2/2 IF 9
dział. gosp.-1/2 MA 27
Proc.tech w-2/2 DS 34
5 11:10-11:55 informatyka-1/2 RD 61
r_angielski-2/2 IF 9
j.hiszpański-j1 Hi 29
j.niemiecki-j2 KM 78
j.polski Bi 65 matematyka-1/2 Gr 58
r_biologia-2/2 ES 65
matematyka-1/2 Gr 58
Proc.tech w-2/2 DS 34
6 12:00-12:45 r_matematyka-1/2 Gr 58
matematyka-2/2 RK 14
wos PS 76 rachunk.-1/2 RS 47
r_biologia-2/2 ES 65
godz. wych. KM 78 rachunk.-1/2 RS 50
Proc.tech w-2/2 DS 34
7 12:55-13:40 religia ŁD 51 r_angielski-1/2 Ga 69
J.ang.zawod-2/2 AS 75
wf-1/2 #c4 2
wf-2/2 JB 3
j.polski Bi 67 prac. ekonom-1/2 MT 72
informatyka-2/2 KT 61
8 13:45-14:30 wf-2/2 JB 2 religia ŁD 51 wf-1/2 #c4 2
wf-2/2 JB 3
j.polski Bi 67 pl i spraw-1/2 MT 72
pods dz w ga-2/2 Me 41
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum