2B 2t.hotelarstwa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15     Obs. kosum-1/2 55
tech.pracy w-2/2 JS 76
   
2 8:20- 9:05 religia ŁD 51 wf-1/2 #c3 3 j.angielski-1/2 AN 40
tech.pracy w-2/2 JS 76
wf-2/2 IB 1 wf-2/2 IB 1
3 9:15-10:00 pods dział g MT 78 wf-1/2 #c3 3 godz. wych. BZ 47 tech.pracy w-1/2 35
Obsł.inf w h-2/2 JS 61
wf-2/2 IB 1
4 10:10-10:55 j.angielski-1/2 AN 40
j.angielski-2/2 RR 73
wos PS 76 r_geografia AJ 63 tech.pracy w-1/2 35
Obsł.inf w h-2/2 JS 61
r_angielski-1/2 AN 40
r_angielski-2/2 RR 73
5 11:10-11:55 j.polski EP 68 Obsł.inf w h-1/2 61
j.angielski-2/2 RR 73
matematyka GW 62 j.polski EP 68 matematyka GW 62
6 12:00-12:45 dział recepc 47 Obsł.inf w h-1/2 61
r_angielski-2/2 RR 73
j.polski EP 73 r_angielski-1/2 AN 40
Obs. kosum-2/2 JS 63
r_geografia AJ 63
7 12:55-13:40 dział recepc 47 religia ŁD 51   Org.pr.w hot JS 69 j.polski EP 68
8 13:45-14:30   j.hiszpański-2/3 AL 73
j.niemiecki-3/3 #n4 50
  informatyka-1/2 RD 61
informatyka-2/2 KT 72
Mark.us.hote 47
9 14:35-15:20   j.hiszpański-2/3 AL 73
j.niemiecki-3/3 #n4 50
  wf-1/2 #c3 1  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum