2PS 2t.eksploatacji portów i terminali/t.spedytor
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 j.hiszpański-2/3 Hi 29 matematyka RK 14 j. niem w po-3/3 #n8 50 godz. wych. KH 41 transp w por-1/2 SE 47
przew.ładunk-2/2 ŚB 31
2 8:20- 9:05 j.hiszpański-2/3 Hi 29 wf-1/2 #c3 2
wf-2/2 IB 1
podst org po-1/2 SE 47
przew.ładunk-2/2 ŚB 31
j.angielski-1/2 IF 9
j.an w dz sp-2/2 AS 75
obs podr w p-1/2 ŚB 31
or tran i sp-2/2 SE 47
3 9:15-10:00 podr w port-1/2 BM 23
j.an w dz sp-2/2 AS 75
wf-1/2 #c3 2
wf-2/2 IB 1
r_angielski-1/2 IF 9
r_angielski-2/2 Ga 69
matematyka RK 14 obs podr w p-1/2 ŚB 31
po. pr. tran-2/2 BM 23
4 10:10-10:55 religia ŁD 51 r_angielski-1/2 IF 9
r_angielski-2/2 Ga 69
eksp środ tr-1/2 PO 27
po.o.prz t-s-2/2 BL 49
obs podr w p-1/2 ŚB 31
or tran i sp-2/2 SE 47
j.polski Bi 67
5 11:10-11:55 obs magaz-1/2 EG 49
ob dz spedyc-2/2 ŚB 72
religia ŁD 51 eksp środ tr-1/2 PO 27
po.o.prz t-s-2/2 BL 49
obs podr w p-1/2 ŚB 31
or tran i sp-2/2 SE 47
j.polski Bi 67
6 12:00-12:45 j.angielski-1/2 IF 9
po.tr i sped-2/2 BM 23
podst org po-1/2 SE 31
po. pr. tran-2/2 BM 23
r_geografia AJ 63 j.ang w port-1/2 ST 71
j.an w dz sp-2/2 AS 75
podr w port-1/2 BM 23
j.angielski-2/2 Ga 69
7 12:55-13:40 podr w port-1/2 BM 23
j.angielski-2/2 Ga 69
j.polski Bi 67 j.polski Bi 67 informatyka-1/2 RD 61
informatyka-2/2 KT 72
e_policyjna-1/2 IB 1
e_policyjna-2/2 BZ 2
8 13:45-14:30 po. pr. tran-2/2 BM 23 j.hiszp w po-2/3 Hi 29
j.niemiecki-3/3 #n4 50
wos PS 76 r_geografia AJ 63 e_policyjna-1/2 IB 1
e_policyjna-2/2 BZ 2
9 14:35-15:20   j.niemiecki-3/3 #n4 50   wf-1/2 #c3 1
wf-2/2 IB 2
 
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum