2AH 2t.analityk/t.hotelarstwa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 informatyka-1/2 RD 61 Anal ch i śr-1/3 MA 24 matematyka-1/2 Gr 58 Tech lab-z.p-2/3 KO 24
r_geografia-3/3 Gu 63
wf-1/3 IB 3
wf-2/3 JS 1
wf-3/3 #c4 2
2 8:20- 9:05 matematyka-1/2 Gr 58 Anal ch i śr-1/3 MA 24
pods dział g-3/3 Me 41
r_matematyka-1/2 Gr 58
j.angielski-2/2 Ga 69
Tech lab-z.p-2/3 KO 24
r_geografia-3/3 Gu 63
wf-1/3 IB 1
wf-2/3 JS 3
wf-3/3 #c4 2
3 9:15-10:00 Org pr w lab-1/2 KO 76
Mark.us.hote-2/2 MT 73
Anal ch i śr-1/3 MA 24
dział recepc-3/3 53
j.polski Bi 67 Tech lab-z.p-2/3 KO 24
tech.pracy w-3/3 53
j.hiszpański-j1 KK 61
j.niemiecki-j2 KM 78
4 10:10-10:55 religia SK 71 Anal ch i śr-1/3 MA 24
dział recepc-3/3 53
Pod tech lab-1/2 MA 27
matematyka-2/2 Gr 58
Tech lab-z.p-2/3 KO 24
tech.pracy w-3/3 53
r_matematyka-1/2 Gr 58
r_angielski-2/2 Ga 69
5 11:10-11:55 religia SK 71 Pod chem ana-1/2 MA 27
Obs. kosum-2/2 DS 53
j.hiszpański-j1 KK 35
j.niemiecki-j2 KM 78
godz. wych. Bi 67 j.polski Bi 67
6 12:00-12:45 r_chemia-1/2 KO 27
j.angielski-2/2 Ga 69
j.polski Bi 67 Pod tech lab-1/2 MA 27
r_angielski-2/2 Ga 69
Tech lab-z.p-1/3 MA 24 Anal ch i śr-2/3 SE 24
Obsł.inf w h-3/3 61
7 12:55-13:40 j.angielski-1/2 RR 73
informatyka-2/2 DN 61
j.polski Bi 67 Pod chem ana-1/2 MA 27
matematyka-2/2 Gr 58
Tech lab-z.p-1/3 MA 24 Anal ch i śr-2/3 SE 24
Obsł.inf w h-3/3 61
8 13:45-14:30 wf-1/3 IB 1
wf-2/3 JS 14
wf-3/3 #c4 3
wos PS 76 j.angielski-1/2 RR 73
Org.pr.w hot-2/2 EM 55
Tech lab-z.p-1/3 MA 72 Anal ch i śr-2/3 SE 24
9 14:35-15:20   r_chemia-1/2 KO 27   Tech lab-z.p-1/3 MA 72 Anal ch i śr-2/3 SE 24
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum