3EG 3t.ekonomista/żywienia i usług gastronomicznych
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 Proc.tech w-2/2 DS 34   wf-1/2 #c3 2 wf-2/2 BZ 2  
2 8:20- 9:05 Proc.tech w-2/2 DS 34 religia ŁD 71 j.polski Bi 67 wf-2/2 BZ 2 rachunk.-1/2 RS 50
matematyka-2/2 RK 14
3 9:15-10:00 prac. ekonom-1/2 MT 69
Proc.tech w-2/2 DS 34
r_angielski-1/2 Ga 69
j.angielski-2/2 IF 9
j.polski Bi 67 j.angielski-1/2 Ga 69
J.ang.zawod-2/2 RW 40
dział. gosp.-1/2 Me 41
r_biologia-2/2 ES 65
4 10:10-10:55 anal fin w p-1/2 MT 61
Proc.tech w-2/2 DS 34
r_matematyka-1/2 Gr 58
Plan.żywien.-2/2 ES 65
J.ang.zawod-1/2 71
r_angielski-2/2 IF 9
rachunk.-1/2 RS 53
tech gast z-2/2 EM 35
anal finan-1/2 MT 61
pods dz w ga-2/2 Me 41
5 11:10-11:55 r_matematyka-1/2 Gr 58
Proc.tech w-2/2 DS 34
godz. wych. KM 78 matematyka-1/2 Gr 58
zas żyw-2/2 AJ 75
rachunk.-1/2 RS 53
matematyka-2/2 RK 14
r_angielski-1/2 Ga 69
r_angielski-2/2 IF 9
6 12:00-12:45 matematyka-1/2 Gr 58
Proc.tech w-2/2 DS 34
j.polski Bi 67 j.hiszpański-j1 Hi 29
j.niemiecki-j2 KM 78
prac.rachunk-1/2 MT 53
r_biologia-2/2 ES 65
hist. i społ PS 76
7 12:55-13:40 r_angielski-1/2 Ga 69
r_biologia-2/2 ES 65
j.polski Bi 67 rachunk.-1/2 RS 51
Org prod gas-2/2 KW 23
j.angielski-1/2 Ga 69
j.angielski-2/2 IF 9
religia ŁD 51
8 13:45-14:30 wf-1/2 #c3 2 prac.ek-kom-1/2 MT 72
tech gast z-2/2 EM 51
wf-2/2 BZ 2 Usł. gastr.-2/2 EM 51  
9 14:35-15:20 wf-1/2 #c3 2 dział. gosp.-1/2 Me 41
tech gast z-2/2 EM 51
     
Drukuj plan
wygenerowano 2019-09-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum