3TH 3t. obsługi turystycznej/t. hotelarz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 J.ang.zawod-1/2 IF 78 j.francuski-1/3 #f1 73
j.hiszpański-2/3 KK 35
j.niemiecki-3/3 MS 50
j.polski Bi 67   matematyka GW 62
2 8:20- 9:05 religia LK 51 matematyka GW 62 j.polski Bi 67 j.polski Bi 67 Obs. kosum-1/2 DS 35
obs turys-2/2 Gu 53
3 9:15-10:00 religia LK 51 r_geografia AJ 63 Obsł.inf w h-1/2 72
Mark.us.tury-2/2 MT 76
wf-1/2 #c3 1
wf-2/2 Tr 2
Obs. kosum-1/2 DS 35
obs turys-2/2 Gu 53
4 10:10-10:55 pods dział g-1/2 RS 47
infTurys-zPr-2/2 Gu 63
j.polski Bi 67 Obsł.inf w h-1/2 72
r_angielski-2/2 ST 53
wf-1/2 #c3 3
wf-2/2 Tr 2
Mark.us.hote-1/2 MT 72
podDzGosTur-2/2 Me 41
5 11:10-11:55 j.angielski-1/2 RR 73
infTurys-zPr-2/2 Gu 63
matematyka GW 62 hist. i społ PS 76 tech.pracy w-1/2 53
orgImprez-2/2 Gu 63
J.ang.zawod-1/2 IF 29
Geogr.turyst-2/2 Gu 53
6 12:00-12:45 wf-1/2 #c3 3
wf-2/2 Tr 2
r_geografia AJ 63 r_angielski-1/2 RR 73
r_angielski-2/2 ST 75
tech.pracy w-1/2 53
J.ang.zawod-2/2 RR 73
r_geografia AJ 63
7 12:55-13:40 godz. wych. Tr 23   dział recepc-1/2 68 dział recepc-1/2 53
j.angielski-2/2 ST 51
Org.pr.w hot-1/2 EM 35
8 13:45-14:30 r_angielski-1/2 RR 73
Ob.inf.w tur-2/2 61
    usł.żyw.w ho-1/2 EM 47 Org.pr.w hot-1/2 EM 35
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum