3R 3t.eksploatacji portów i terminali
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 wf-1/3 BZ 6
wf-3/3 #c5 2
eksp środ tr SE 27   obs magaz EG 49 wf-3/3 #c5 2
2 8:20- 9:05 wf-1/3 BZ 6
wf-3/3 #c5 2
eksp środ tr SE 27 j.hiszpański-j1 Hi 29
j.niemiecki-j2 #n6 50
transp w por SE 27 j.polski EP 68
3 9:15-10:00 religia SD 53 eksp środ tr SE 27 matematyka RK 14 r_geografia Gu 53 j.angielski-1/2 Ga 69
j.ang w port-2/2 AS 75
4 10:10-10:55 hist. i społ PS 76 j.polski EP 68 j.polski EP 68 j.hiszp w po-j1 Hi 29
j. niem w po-j2 MS 50
godz. wych. Hi 75
5 11:10-11:55 r_geografia Gu 53 r_angielski-1/2 Ga 69
j.angielski-2/2 AS 75
j.polski EP 68 r_angielski-1/2 Ga 69
r_angielski-2/2 AS 75
obs magaz EG 49
6 12:00-12:45 proc magaz EG 49 proc magaz EG 49 j.angielski-1/2 Ga 69
j.angielski-2/2 AS 75
r_geografia Gu 47 obs magaz EG 49
7 12:55-13:40 proc magaz EG 49 proc magaz EG 49 j.ang w port-1/2 RW 78
r_angielski-2/2 AS 75
matematyka RK 14 obs magaz EG 49
8 13:45-14:30   obs magaz EG 49 religia SD 51 wf-1/3 BZ 1  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum