3R 3t.eksploatacji portów i terminali
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 wf-1/3 BZ 6
wf-3/3 #c5 2
eksp środ tr SE 27 religia SD 51 obs magaz EG 49 wf-3/3 #c5 2
2 8:20- 9:05 wf-1/3 BZ 6
wf-3/3 #c5 2
eksp środ tr SE 27 j.hiszpański-j1 Hi 29
j.niemiecki-j2 #n6 50
j.polski EP 68 obs magaz EG 49
3 9:15-10:00 religia SD 31 eksp środ tr SE 27 matematyka RK 14 r_geografia Gu 53 j.angielski-1/2 Ga 69
j.ang w port-2/2 AS 75
4 10:10-10:55 hist. i społ PS 76 j.polski EP 68 j.polski EP 68 j.hiszp w po-j1 Hi 29
j. niem w po-j2 MS 50
r_geografia Gu 55
5 11:10-11:55 r_geografia Gu 53 r_angielski-1/2 Ga 69
j.angielski-2/2 AS 75
j.polski EP 68 r_angielski-1/2 Ga 69
r_angielski-2/2 AS 75
proc magaz EG 49
6 12:00-12:45 obs magaz EG 49 godz. wych. Hi 75 j.angielski-1/2 Ga 69
j.angielski-2/2 AS 75
transp w por SE 47 proc magaz EG 49
7 12:55-13:40 obs magaz EG 49 proc magaz EG 49 j.ang w port-1/2 RW 78
r_angielski-2/2 AS 75
matematyka RK 14  
8 13:45-14:30 obs magaz EG 49 proc magaz EG 49   wf-1/3 BZ 1  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-03-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum